| RSS
Меню сайту
Форма входу
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

                         ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ КАТАЛОГ - перелік добутків друку та ін. документів, наявних у фонді бібліотеки, складений по певному принципі й склад, що розкриває, або зміст бібліотечних фондів.

 ЦІЛЬ КАТАЛОГІВ - допомогти читачеві в підборі літератури. Каталоги складаються з карток, що містять відомості про книги, журнали й ін. друкованих матеріалах. Залежно від способу угруповання карток каталоги бувають: алфавітний, систематичний, предметний і інші.

 

                      ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ КОЛЕДЖУ:

 

                            АЛФАВІТНИЙ КАТАЛОГ

                            СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ

                             ХУДОЖНІЙ КАТАЛОГ

                              КАРТОТЕКИ

 

У раціонально організованій системі каталогів кожний з каталогів розкриває фонд у певному аспекті. Каталоги не дублюють один одного, а доповнюють. Всі каталоги становлять єдине ціле. Створенню каталогів передує опис джерела.

 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС - сукупність бібліографічних відомостей про документ, що приводять за особливими правилами, певними ГОСТ 7.1-2003"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". ГОСТ 7.1-2003 затверджений Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації як міждержавний стандарт для країн - членів СНД в 2003 р. Дані для складання описів беруться безпосередньо з видання. Опис складається з обов'язкових елементів: основний заголовок, автори, повторність видання, рік видання, обсяг. На каталожній картці в лівому верхньому куті коштує шифр, що визначає місце книги на полку. Чисельник дробу позначає відділ класифікації до якого книга ставиться по змісту. Знаменник - авторський знак, умовна позначка першого складу прізвища автора або першого складу назви книги.

 АЛФАВІТНИЙ КАТАЛОГ - бібліотечний каталог, у якому картки розташовуються за абеткою прізвищ авторів або заголовки добутків друку та ін. документів. Алфавітний каталог дозволяє довідатися чи є в бібліотеці потрібна книга, які ще є книги даного автора, які видання потрібної книги є.

Для швидкого знаходження книг в АК необхідно запам'ятати основні правила пошуку: якщо книга має одного автора, те її треба шукати в алфавіті прізвища автора; картку на книгу двох або трьох авторів коштує в АК під прізвищем першого автора; книги чотирьох і більше авторів потрібно шукати в АК за алфавітом заголовка книги. У такий спосіб знаходять книги, що не мають автора; книги за редакцією потрібно шукати в алфавіті назви книги; законодавчі, офіційно-документальні матеріали, а також видання установ та організацій варто шукати в алфавіті найменування організації, що видала їх.

Цей порядок змінюється, якщо перше співпадаюче слово ставиться до різних тем книжкового опису. У цьому випадку перше місце займають описи під індивідуальним автором, друге - під колективним, третє - під заголовком. Наприклад: Московський В.П., Московський педагогічний інститут, Московський ракурс (збірник). Картки авторів-однофамільців розміщаються за алфавітом їхніх ініціалів. Коли в каталозі відсутні ініціали або зазначений тільки один ініціал, або повністю зазначені ім'я та по батькові автора, у цьому випадку спочатку ставиться картка без ініціалів, потім з одним або двома ініціалами та нарешті з ім'ям та по батькові. Наприклад: Іванов, Іванов А., Іванов Олександр Андрійович. Картки на добутки одного автора розташовуються в наступному порядку: на перше місце ставляться описи повних зібрань творів, потім зібрання творів, обрані добутки, окремі добутки за алфавітом заголовків. Картки на різні видання однієї й тієї ж книги містяться в назад-хронологічному порядку, тобто спочатку на останні видання, а потім на попередні. Скорочену форму найменувань країн, організацій, установ при розміщенні карток розглядають як слово та ставлять у порядку букв скорочення: Для полегшення користування АК застосовуються різні роздільники.

 СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ - бібліотечний каталог, у якому опису документів розташовуються по галузях знання відповідно до певної системи класифікації. Матеріал розташовується в логічній послідовності від загального до частки. Тому пошук літератури по СК є багатоступінчастим: спочатку потрібна галузь знання, потім приватне питання, а потім джерело. До систематичного каталогу звертаються для:

1. підбора літератури по певному питанню, темі, галузі знання;

2. пошуку книги, якщо невідомі точний заголовок або прізвище автора. Бібліографічні описи розташовуються в СК відповідно до прийнятої системи класифікації.

 

 

                                             КАРТОТЕКИ

 

СИСТЕМАТИЧНА КАРТОТЕКА СТАТЕЙ (СКС) доповнює систематичний каталог, тому що включає картки на статті та матеріали з періодичних видань і збірників по актуальних питаннях. СКС організується на основі таблиць ББК і має АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК (АПП). Внутрішнє та зовнішнє оформлення СКС аналогічно систематичному каталогу. Але, на відміну від каталогу, у картотеці більше дробова деталізація матеріалу. Як правило, картотека відбиває матеріали за останні 5 років.

Крім СКС БІБЛІОТЕКА веде такі рекомендаційні картотеки статей:

 

"Проблеми екології"

"Тараща: історія та сучасність"

"Історія рідного коледжу"

"Історія науки та техніки"

"Розвиток енергетики"

"Чорнобильська трагедія"

"Електротехніка. Електроніка. Радіоелектроніка."

"Техніка і технології АПК"

 

                            НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

 

На цій сторінці Ви можете ознайомитися з новими книгами, підручниками, посібниками та іншими виданнями, які надійшли до нашої бібліотеки:

Бюлетень нових надходжень навчальної літератури до   бібліотеки Таращанського агротехнічного коледжу

Станом на 1 жовтня 2011 року

 

2 – Природничі науки

 - Балан П.Г.Біологія: Підручник для 10 класу/ П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес, В.П.Поліщук. – К.: Генеза,2010.-288с.

- Бевз Г.П. Геометрія: Підручник  для 10 класу /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова.- К.: Генеза, 2010.0232с.

- Біляніна О.Я. Геометрія : Підручник для 10 класу / О.Я.Біляніна, Г.І.Білянін, В.О.Швець.-К.: Генеза, 2010.-256с.

- Бурда М.І. Математика: Підручник для 10 класу / М.І.Бурда, Т.В.Колесник, Ю.І.Мальований.-К.: «Зодіак –ЕКО»,2010.-288с.

- Бурда М.І. Геометрія: Підручник для 10 класу / М.І.Бурда, Н.А.Тарасенкова.- К.:Зодіак – ЕКО, 2010.-176с.

- Коршак Є.В. Фізика : Підручник для 10 класу / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко.-К.: Генеза, 2010.-192с.

- Джигирей В.С. Екологія  та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник.-К.: «Знання», 2007.-422с.

- Попель П.П. Хімія: Підручник для 10 класу/ П.П.Попель, Л.С.Крикля. - К.: Академія, 2010.-208с.

- Сиротюк В. Фізика: Підручник для 10 класу/ В.Сиротюк, В.Баштовий.-К.:Освіта, 2010.-№)»с.

- Тагліна О.В. Біологія: Підручник для 10 кл./ Харків: Ранок, 2010.- 256с.

 

3- Технічні науки

- Писаренко Г.С. Опір матеріалів: Підручник / Г.С.Писаренко, О.Л.Квітка, Є.С. Уманський.-К.: Вища школа, 2004.-655с.

4 - Сільське господарство

- Машини для збирання зернових та технічних культур: Посібник / За ред. В.І.Кравчука, Ю.Ф.Мельника.-Дослідницьке, 2009.-296с.

- Філоненко С.В. Буряківництво. Лабораторно – практичні заняття: Навч. посібник .- Полтава, 2008.-368с.

 

60.6 - Статистика

 

- Захожай В.Б. Статистика: Підручник / В.Б.Захожай, І.І. Попов.- К.:МАУП2006.-536с.

 

63 - Історичні науки

 

- Климова Л.В. Художня культура: Підручник для 10 кл. - К.: Літера ЛТД, 2010.-176с.

- Скляренко В.М. Святі місця України – Харків: «Торсінг Плюс»,2009.-95с.

- Скляренко В.М. Дива України .- Харків: «Торсінг Плюс», 2009.-95с.

 

65- Економіка. Економічні науки

 

- Базилевич В.Д. Страхова справа. - К.: Знання, 2008.-351с.

- Близнюк С. Управління маркетинговою діяльністю підприємства:  Наукова монографія.-К.: Зовнішня торгівля, 2008.-240с.

- Організація виробництва в аграрних підприємствах: Навчальний посіб. / За ред.. М.Г.Тютюнника,Полтава: ФОП Говоров, 2009.-416с.

 

67- Держава і право. Юридичні науки.

 

- Гавриш С.Б. Правознавство: Підручник для 10 класу/ С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко.-К.: Генеза, 2010.-416с.

- Сливка Степан Юридична деонтологія: Підручник.-К: Атіка,2010.-296с.

- Соловйов А.В. Біржове право: Навчальний посіб. - Львів: «Новий Світ-2000», 2010.-628с.

81 –Мовознавство

 

- Богацький І.С. Бізнес-курс англійської мови І.С.Богацький, Н.М.Дюканова.-К.: «ВП Логос-М», 2009.-352с.

- Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посіб.- К.: Арій, 2009.-512с.

- Зернецький П.В. Англійська мова для правників. - К.:Вид. дім « Києво – Могилянська академія», 2004.-163с.

- Zernetsky P. Business English for Law Students.-К.: Вид. дім « Києво-Могилянська академія», 2005.-246с.

- Литвинов В. Довідник з граматики латинської мови.-К.: Вид. дім « Києво - Могилянська академія», 2008.- 111с.

 

82- Фольклор. Фольклористика

- Шейніна О.Я. Міфи та легенди українців.- Харків « Торсінг Плюс», 2009.-95с.

 

83- Літературознавство

- Кочур Григорій Література та переклад Т.1.-К.:Смолоскип, 2008.-612с.

- Кочур Григорій Література та переклад Т.2.- К.: Смолоскип, 2008.-600с.

- Поети празької школи. Срібні сурми: Антологія.-К.: Смолоскип, 2009.-916с.

- Світова література:Підручник для 10 класу/ Д.С.Наливайко, К.О.Шахова, Є.В.Волощук.-К.: Генеза, 2010.-288с.

 

84- Художня література

- Верн Жуль П’ятнадцятирічний капітан. Буссенар Луї Капітан зірвиголова .- Харків: ВД «Школа»,2009.-576с.

- Грін О. Пурпурові вітрила. Та, що біжить по хвилях. Де Сент –Екзюпері А. Маленький принц.- Харків: « Школа», 2009.-384с.

- Гоголь М.  Тарас Бульба. Вій. Вечори на хуторі поблизу Диканьки.-Харків: ВД « Школа», 2009.-448с.

- Сабатіні Р. Пригоди капітана Блада.- Х.: ВД « Школа», 2010.- 512с.

- Семенко Михайль Вибрані твори. - К.: Смолоскип, 2010.-688с.

Стівенсон Р.Л. Острів скарбів. Дефо Д. Робінзон Крузо.-Харків: ВД « Школа»,2009.-5

 

Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Пошук
Copyright MyCorp © 2021