| RSS
Меню сайту
Форма входу
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


Витяг із Правил внутрішнього розпорядку
Таращанського агротехнічного коледжу
імені Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка

 

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

3.2. Студенти мають право на:

-         вибір профілю, форми навчання;

-         користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, побутовою базами коледжу;

-         участь у дослідницько-конструкторській та інших видах діяльності, конференціях, виставах, конкурсах;

-         продовження освіти за професією, спеціальністю відповідно до одержаної кваліфікації;

-         особисту або через представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

-         участь у добровільних об’єднаннях;

-         безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

-         забезпечення гуртожитками, стипендіями;

-         користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

-         захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій адміністрації, педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність.

Відволікання студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється.

3.2. Студенти коледжу зобов’язані:

3.4.1. Систематично і глибоко володіти знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень.

3.4.2. Додержуватись Статуту, правил внутрішнього розпорядку коледжу.

3.4.3. Додержуватись законодавства, моральних, етичних норм співжиття.

 

5. Робочий час і організація навчальних занять

 

5.1. У коледжі встановлюється 5-денний робочий тиждень.

5.2. Час початку і закінчення роботи та перерву для відпочинку і обіду викладачів встановлює адміністрація коледжу, узгоджуючи з профспілковим комітетом.

5.3.Час початку і закінчення роботи та перерва для відпочинку і обіду адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу навчального закладу наведені в додатку № 1.

5.4. Тривалість навчального заняття – дві академічні години (пара, яка триває 1 годину 20 хвилин), перерва між парами – 15 хвилин. Протягом навчального дня встановлюється обідня перерва для студентів 60 хвилин. Розклад дзвінків наведено в додатку № 2.

Керівники підрозділів вирішують питання в межах своєї компетенції.

5.6. У відповідних випадках тривалість щоденної роботи, у тому числі час початку і закінчення щоденної роботи і перерви для відпочинку і обіду визначаються графіком змінності, затвердженим адміністрацією при узгодженні з профспілковим комітетом з дотриманням тривалості робочого часу за тиждень або за інший обліковий період (вихователі, керівників гуртків та секцій).

5.7. Про початок кожного заняття викладачі і студенти оповіщаються двома дзвінками: перший – попереджувальний за 5 хвилин до початку заняття, а другий, про його початок. По закінченні занять дається один дзвінок.

5.9. Навчальні заняття у коледжі проводяться за навчальним розкладом, затвердженим директором. Навчальний розклад складається згідно з навчальними планами на семестр і вивішується у приміщенні коледжу на видному місці не пізніше ніж за тиждень до початку занять. Для проведення факультативних занять складається окремий розклад.

5.10. На початку кожного навчального заняття і в перервах між заняттями викладачі і лаборанти підготовляють необхідні навчальні посібники, апаратуру, обладнання і інструменти.

Належну чистоту і порядок у всіх побутових підсобних приміщеннях забезпечує технічний персонал у відповідності з установленим в навчальному закладі розпорядком, а в навчальних, навчально-виробничих – студенти на  основі самообслуговування.

5.11. Для кожної навчальної групи заводять журнал навчальних занять за установленою формою, а також журнал відвідувань занять. Журнали зберігаються в диспетчерській і видаються викладачу, який проводить заняття в групі.

5.19. В приміщенні навчального закладу забороняється:

5.19.1. Ходити в пальто та головних уборах.

5.19.2. Голосна розмова в коридорах під час занять.

5.19.3. Тютюнопаління.

 

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ І НАВЧАННІ

 

6.4. За хорошу успішність, активну участь в громадській роботі і науково-технічній творчості, застосовуються такі види заохочення для студентів:

-         оголошення подяки;

-         нагородження цінним подарунком чи грошовою премією;

-         нагородження Похвальною грамотою.

Ці заохочення застосовуються адміністрацією при погодженні з профспілковим комітетом студентів коледжу.

Заохочення повідомляються в наказах, доводяться до відома студентів групи, на зборах. Виписка з наказу про заохочення зберігається в особистій справі студента, повідомляється батькам і по місцю попереднього навчання (роботи).

6.5. Студентам, які виявили відмінні знання і добилися відмінних успіхів у громадській роботі, представляються у вищі органи влади на отримання іменних стипендій громадських організацій на основі положення про їх призначення, в виняткових випадках – до нагороди.

 

7.  СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.6. За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, грубого порушення правил проживання в гуртожитках на студентів накладається стягнення:

7.6.1. Догана.

7.6.2. Сувора догана.

7.6.3. Виключення з навчального закладу.

Дисциплінарні стягнення оголошуються наказом директора коледжу та його заступниками.

7.7. виключення з навчального закладу застосовується як крайня міра покарання за систематичне невиконання вимог викладачів і адміністрації та грубе порушення дисципліни (затримання працівниками правоохоронних органів з складанням протоколу про правопорушення, появу на території коледжу та в гуртожитку в нетверезому стані, систематичні пропуски занять без поважних причин, навмисне псування майна коледжу).

7.8. Виключення з коледжу за академічну заборгованість здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.9. Дисциплінарне стягнення до студентів застосовується безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня виявлення.

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ КОЛЕДЖУ

 

Одержавши книги в бібліотеці дотримуйтеся наступних правил користування бібліотечним фондом коледжу:

·        Одержавши підручники звірте номерки книжок з номерами у Вашому формулярі.

·        Якщо номер в книжці не відповідає номеру у формулярі, негайно повідомте про це працівників бібліотеки, в іншому випадку під час здачі книги в бібліотеку Вам доведеться розрахуватися з бібліотекою як за втрачену книжку.

·        Перевірте кожну одержану Вами книгу. Якщо Ви знайшли в книзі вирвані сторінки, повідомте про це вчасно бібліотекаря, таким чином ви зможете зняти з себе відповідальність за шкоду нанесену підручнику і одержати нову книгу.

·        Для збереження підручника, продовження терміну його використання, просимо всі одержані Вами книги обгорнути.

·        За погане, недбайливе ставлення до підручника (вирвані сторінки, обмальовані листки і т.п.) студент повинен розрахуватися з бібліотекою рівноцінним підручником.

·        На кінець семестру в бібліотеку своєчасно необхідно повернути підручники з яких вичитано курс лекцій.

·        На період літніх канікул студент повинен повернути всі підручники в бібліотеку.

·        Студенти, які мають борги в бібліотеці, підручниками на подальший період навчання не забезпечуються.

·        Про втрачений підручник необхідно вчасно повідомити працівників бібліотеки.

 

 

Положення

про студентське самоврядування Таращанського агротехнічного коледжу

                                               

                                                                  Прийнято конференцією

                                                             студентів коледжу 28.11.2005р.

І. Загальні положення

 

1.1. Студентська рада (далі СР) є добровільним об’єднанням органів студентського самоврядування коледжу для проведення самостійної громадської діяльності студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом (ВНЗ), яка визначається адміністрацією і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

 

1.2. У своїй діяльності СР керується Конституцією України, законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України, Міністерства аграрної політики України та цим Положенням.

 

1.3. СР є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських об’єднань.

 

ІІ. Мета і завдання органів студентської ради

 

2.1. Метою діяльності СР є представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентів коледжу. Діяльність СР направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності, і культури студентів, зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу, залучення молоді в процес управління справами ВНЗ.

 

2.2. Основні завдання СР:

-         сприяння діяльності органів студентського самоврядування в навчальних групах та в гуртожитках;

-         забезпечення постійної взаємодії та зв’язку між адміністрацією ВНЗ, органами місцевого самоврядування та державної влади з СР у сферах вищої освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку молоді;

-         забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

-         забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

-         сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

-         сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

-         створення гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

-         організація співробітництва із студентами інших ВНЗ, молодіжними організаціями;

-         сприяння працевлаштуванню випускників;

-         участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

-         контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів;

-         участь у розподілі стипендіального фонду;

-         залучення студентів до художньої самодіяльності;

-         проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти, випускних вечорів, днів відділення;

-         участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселення їх;

-         організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитках;

-         пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживаннями ними алкоголю, наркотиків, палінню цигарок та ін.;

-         активна участь в забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщення, обладнання та іншого майна ВНЗ.

 

ІІІ. Органи студентського самоврядування та їх повноваження

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (Конференція) на яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган – студентська рада, визначається його структура і термін повноваження, заслуховується звіт.

 

3.2. На Конференцію кожна навчальна група делегує 5 представників.

 

3.3. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше двох третин обраних делегатів від навчальних груп.

 

3.4. Конференція обирає головуючого та секретаря, який веде протокол Конференції і разом з головуючим підписує його.

 

3.5. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість (50% + 1) присутніх на ній делегатів, а при обранні в склад СР за більшістю голосів.

 

3.6. Конференцією вирішуються такі питання:

-         затвердження Положення по студентське самоврядування, внесення змін і доповнень до нього;

-         затвердження терміном на 1 рік персонального складу СР;

-         вибори голови СР;

-         оцінка роботи та результатів діяльності СР;

-         затвердження програм та планів діяльності СР;

-         визначення організаційної структури, затвердження процедури та внутрішніх документів СР;

-         вирішення будь-яких інших питань, що випливають з мети та завдання СР.

 

3.7. Студентська рада обирається в кількості 17 осіб – по одному від кожного курсу відділень механізації, електрифікації, бухгалтерського обліку та правознавства, а також по одному від спеціальностей аграрний менеджмент і комерційна діяльність.

 

3.8. Засідання студентської ради проводиться не рідше одного разу на місяць (за виключенням канікулярних періодів) і є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення приймаються простою більшістю (50% +1) голосів членів СР присутніх на засіданні.

 

3.9. Студентська рада обирає заступника голови СР та секретаря СР.

3.10. Студентська рада:

-         вносять на розгляд Конференції пропозиції щодо перспективних напрямів діяльності СР;

-         розробляє план заходів та організовує виконання рішень Конференції і подає звіт про їх виконання;

-         обирає персональний склад постійних комісій СР з культурно-масової роботи, навчальної та наукової роботи, господарської роботи та соціального розвитку, соціальних питань, спортивно-оздоровчої роботи, питань зв’язків з громадськістю, юридичного забезпечення;

-         вирішує інші питання за винятком тих, що віднесені до компетенції Конференції.

3.11. Голова студентської ради:

-         очолює роботу СР;

-         контролює діяльність органів студентського самоврядування навчальних груп та студрад гуртожитків;

-         від імені СР підписує регламентуючі документи;

-         може брати участь у засіданнях педагогічної ради ВНЗ при розгляді питання студентського життя.

3.12. Заступник голови студради:

-         при необхідності заміняє голову студради;

-         очолює і контролює діяльність постійних комісій СР.

3.13. Секретар студентської ради:

-         веде протоколи засідання СР і разом з головою СР підписує їх;

-         організовує контроль за виконанням обов’язків членами СР та виконанням рішень СР.

3.14. Члени постійних комісій СР:

-         подають пропозиції до плану роботи СР і залучають студентів в процес управління справами навчального закладу по напрямам роботи.

 

IV. Студентська рада гуртожитку

4.1. Разом з вихователем та комендантом організовує належний побут, умови для самостійної підготовки, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитку.

4.2. Бере активну участь організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщення, обладнання та іншого майна гуртожитку.

4.3. Організовує чергування студентів і сприяє налагодженню пропускного режиму гуртожитку.

4.4. Приймає участь в організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економію електроенергії та ін.

V. Порядок припинення діяльності СР

5.1. Припинення діяльності СР може здійснюватися за ініціативою і рішення 75% делегатів конференції та рішення суду. 

Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Пошук
Copyright MyCorp © 2018